Yetenekler Nasıl Kazanca Dönüştürülür?

Yetenekl

Birçok kişi tarafından şans gibi görünse de yetenek sahibi olmak ve mesleki anlamda bunu kazanca dönüştürmek, hem kişisel hem de kurumsal gelişim açısından yeteneğe bağlı olarak ilerlemek bir yeteneğe sahip olmak kadar önemlidir. Bu açıdan kişinin sahip olduğu yeteneği yanında özgüvenli ve hırslı olması, tutumlarını bu doğrultuda yönlendirmesi, kendisini başarıya götürecek eğitime ve diğer unsurlara yönelmesi gereklidir. Ancak kendine özgüveni olan, bir hedef belirleyen ve bu hedef doğrultusunda motive olmuş kişiler açısından yeteneğin kazanca dönüşmesi mümkündür.


Özgüvenli Olmak: Yeteneklerinin farkında olan ve bu doğrultuda yaşamlarına yön çizmek isteyenlerin amaçlarına ulaşmaları açısından kendilerine güven duymaları çok önemlidir. Düşük özgüvene sahip kişiler açısından yeteneklerinden şüphe etmek ve bu sebeple hedeflerinden ya da hayallerinden kaçarak geri planda durmak kaçınılmaz bir sondur. Kişinin özgüven sahibi olması için, sahip olduğu yeteneğini çok iyi tanıması, yeteneği doğrultusunda yapabileceklerini bilmesi, yeteneğinin sınırlarını doğru olarak tespit etmesi için yakınlarının düşüncelerini alması önemlidir. Bu şekilde kendini tanımlayabilen ve yeteneğine sahip çıkabilecek özgüveni oluşturabilen kişiler açısından gerçekçi hedefler belirlemek, bu hedefleri gerçekleştirme doğrultusunda ilerlemek söz konusudur.


Hedef belirleme: Özgüvene sahip kişiler için yeteneklerini kazanca döndürme açısından bir hedef belirlemeliler, bu doğrultuda kısa ve uzun vadeli planlar yaparak hedeflerine ulaşmayı amaçlamalıdırlar. Belirlediği hedeflerde temel kaygı her şeyden önce yeteneğini ilerletebilecek ve yeteneğine katkı sağlayabilecek ortamların oluşturulması olmalıdır. Bu açıdan yeteneği doğrultusunda bir eğitim hayatına yönelmek ve sahip olduğu yeteneği çerçevesinde sosyal bir ortam oluşturmak, kişinin sahip olduğu yeteneğine katkı sağladığı gibi gelecekte mesleki yaşamının oluşumunda en etkili unsurlar arasındadır.


Motivasyon: Belirlenen gerçekçi hedeflere ulaşmak açısından kişinin enerjisini yetenekleri doğrultusunda kullanması ve kararlı bir tavır sergilemesi çok önemlidir. Sabırlı ve tutarlı bir davranışa sahip olmak açısından kişi, bu yolda karşısına çıkabilecek olumsuzluklar karşısında da güçlü ve azimli olmalıdır. Hedeflerine gerçek anlamda motive olmuş kişiler için olumsuzluklar yıldırıcı bir güç olmaktan öte, kişinin olumsuzlukları bertaraf etmesiyle itici bir kuvvete de dönüşebilirler. Bu sebeple önemli olan iyi bir motivasyonla hedefe ulaşabilecek azime sahip olmaktır.


Çalışmak: Sahip olunan her yeteneğin zaman içerisinde körelebileceğini göz önünde bulundurarak kişinin mutlaka çalışması gereklidir. Eğitim, önemli bir unsur olsa da kişi yeteneğini ön planda tutabilecek güce sahip olması açısından yeteneğini kapsayan alanda öğrendiklerine hakim olabilmesi ancak çalışması ile mümkündür.