Nasıl Başarılı Bir Girişimci Olunur?

Son dönemlerde küresel ekonominin ve ticaretin önem kazanması nedeniyle bireysel girişimciliğe olan ilgi ve merak hızla artmıştır. Türkiye’de de girişimcilerin devlet kurumları ve özel sektör tarafından desteklenmesi bu alandaki yeniliklerin önünü açmıştır. Girişimcilerin ömrünün uzun olması için bilinmesi gereken bazı bilgiler vardır.

Girişimcilik hakkında verilen eğitim programlarının çok yaygın olmaması ve üniversitelerde genelde sadece özel kurumlar tarafından verilen sertifika programları ile bilgi edinilmesi bu alanda stratejik hataların yapılmasına yol açabilir.

Girişimcilikte dikkat edilmesi gereken unsurlar şunlardır:

İş Fikrinin Pratikte Uygulanabilir Olması

Girişimcilerin birçoğunun projelerinde önemli fikirler yer alır. Bu fikirlerin proje olarak çok iyi tasarlanması her zaman yeterli olmayabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta projelerin hayata geçirilecek yapıda olmasıdır. Ülke şartlarına, toplumsal yapıya ve ekonomik bilgilere dikkat edilmesi gerekir. İşin uygulamaya geçememesi o fikri sadece teorikte bırakır.

Pazar Analizi Yapılması

Bir işin kurulması aşamasında hizmetin bir ihtiyacı karşılaması gerekir. Bundan dolayı girişimcilerin ürün, pazar ve rakip analizlerini yapması gerekir. Uzun vadede hayata geçirilecek olan planın en az 5 yıllık süreçteki konumu bu noktada önemlidir. Alandaki diğer firmalar ve üretimi yapılacak ürünün hitap edeceği kitle iyi belirlenmelidir.

Her Zaman Planlı Olunması

İş planı, teknik konuların hazırlanması ve bu konuyu iyi bir sunumla takdim etmek girişimcilerin iş verenlere sunacağı hizmetlerden en önemlisidir. Bununla birlikte profesyonel olarak hazırlanan bir dosya ve revize edilmesi gereken konuların tespit edilmesi iş sahasında dikkate alınan noktalardır.

Maliyete Dikkat Etmek

Girişimcilerin her zaman bir hukuk ve finans uzmanı ile görüşmesi ve bu konuda profesyonel yardım alması gerekir. Bir işin mali ve hukuki boyutlarının ele alınması oldukça önemlidir. Markanın üretimindeki miktar, tescil hakkı, isim hakkı gibi konulara dikkat edilmelidir.

Ortaklık ve Tecrübenin Değerlendirilmesi 

Girişimcilikte ortak iş kurmak ve bu alanda tecrübe sahibi olmak başarının önemli unsurlarından birisidir. Birlikte yapılacak olan projede görev alacak olan kişilerin aynı amaca hizmet etmesi ve kurumsal çıkarların gözetilmesi şirketlerin büyümesini sağlar ve iş dünyasında kalıcılığı meydana getirir.