Kübra Meşe - Ankara Psikolog - Psikolojik Danışmanlık

Ankara Psikolog Merkezi

Aykutalp Börklü

Klinik Psikolog Aykutalp Börklü

Aykutalp BörklüEĞİTİM 

Başkent Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı  Dönemindeki Sosyal İzolasyon ve Sosyal Destek Algısı ile Siber Mağduriyetle Başa Çıkma Düzeyi ve Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişkiler

 

PSİKOTERAPİ EĞİTİMLERİ 

 

Şema Terapi Eğitimi (26 saat kuramsal – 16 saat uygulamalı) Prof. Dr. Gonca
Soygüt (16 Ekim-15 Kasım 2021)

Bütüncül Psikoterapi Süpervizyonu – Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kahraman Erkuş
(Eylül 2020-Haziran 2021)

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Eğitimi (40 saat) – Prof. Dr. Okan Cem
Çırakoğlu (23 Eylül-23 Aralık 2019)

Ara