Özgüven Eksikliği Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Özgüven Eksikliği

Düşük özgüven eksikliği kendimiz hakkımda sahip olduğumuz genel düşünceyi, kendimizi nasıl yargıladığımızı ya da değerlendirdiğimizi ve kendimize insan olarak biçtiğimiz değeri ifade eder. Özgüvenin özünde kendinize dair merkezi inançlarınız ve nasıl bir insan olduğunuza dair fikirleriniz yatar. Bu inançlar gerçekmiş gibi görünürler. Çoğu deneyiminiz olumlu olduysa, kendiniz ile ilgili inançlarınız da muhtemelen eşit derecede olumlu olacaktır. Eğer deneyimleriniz çoğunlukla olumsuz olduysa, kendiniz hakkındaki düşüncelerinizin de eşit derecede olumsuz olması muhtemeldir. Kendiniz hakkındaki negatif inançlar düşük özgüvenin özünü oluşturur. Bu da hayatınızın yönüne rengini vermiş ya da bozmuş olabilir.

Düşük özgüvenin yaşantı üzerindeki etkisi

Düşük özgüven kişiye bir çok yönden yansıdığı gibi, aynı şekilde yaşantıya da bir çok yönden yansımaktadır.
Okul ve iş
Hata yapma, değerlendirilme korkusundan dolayı düşük performans gösterme ve ve zorluklardan kaçınma ya da belki katı bir mükemmeliyetçilik, durmaksızın çalışma örüntüsü olabilir. Özgüveni düşük insanlar güzel sonuçların kendi yetenekleri ve güçlü yanlarının sonucu olduğuna inanmakta zorlanırlar.

Kişisel ilişkiler

Özgüveni düşük insanlar başkalarıyla ilişkilerinde, kendilerinin farkında olmaktan, eleştirilmeye ve onaylanmaya karşı aşırı hassasiyetten, başkalarını hoşnut etmek için haddinden fazla istekten tümden geri çekilmeden zarar görebilirler. Bazı insanlar ortamın aranan kişisi olma ya da her zaman kendinden emin ve kontrol sahibi görünme politikası izlerler. Eğer bu şekilde hareket etmezlerse insanların onları tanımak istemeyeceklerine inanırlar.

Boş zaman aktiviteleri

Özgüven insanların boş zamanlarını nasıl geçirdikleri de etkileyebilir. Özgüven düşük olan bireyler, yargılanma riski olan herhangi bir aktiviteden kaçınabilirler ve ya iyi davranılmayı, hoş vakit geçirmeyi hak etmediklerine inanabilirler.

  • Düşük özgüvene katkıda bulunan deneyimler
  • Düzenli ceza ve ihmal
  • Ebeveyn standartlarını karşılayamama
  • Akran gruplarının standartlarını karşılayamama
  • Önyargılı aile ve sosyal çevreye sahip olma
  • Evde dışlanan olma
  • Okulda dışlanan olma
  • İş yaşamında zorbalık
  • Travmatik olaylar

Düşük özgüven diğer sorunlara karşı bir yatkınlık olabilir.
Bazen düşük özgüven, var olan sorunların bir görünümü ya da sonucu olmaktan ziyade, daha çok bu sorunların yetiştiği toprak gibidir. Çocukluktan ya da ergenlikten beri mevcut olabilir. Araştırmalar gösteriyor ki, düşük özgüven depresyonun, yeme bozukluklarının ve sosyal kaygının da dahil olduğu bir çok güçlüğe yol açabilir. Eğer bu sizin için doğruysa, mevcut güçlükler altta yatan düşük özgüvene işaret ediyor ya da bundan kaynaklanıyor gibi görünüyorsa, mevcut güçlükler üzerinde çalışmak yararlı olacaktır.

 

Klinik Psikolog Nil Soysal

Klinik Ankara Psikolog Randevu oluştur