İrade Nasıl Güçlendirilir?

Çoğu insan iradesinin güçlendirmekten yana sıkıntı çektiğini kendine hakim olamadığını söyler. Oysaki irade insanın kendi elinde olan ve üstüne gidildikçe daha kuvvetlenen bir şeydir.

Kişilerin iradesine hakim olmada bir takım izlemeleri uygun olacak yollar mevcuttur.

Bu yollardan ilki, iradenin güçlenmesi sonunda bir kazancın, bir ödülün olması gerektiği bilinmelidir. Bu bir örnekle de belirtilecek olursa, örneğin kilolu insanların çoğu tatlı yemeye yatkın insanlardan oluşmaktadır. Tatlıyı böylesine seven bir insandan tatlı yemeyi bırakması istenilirse cevap kuşkusuz “hayır” olacaktır. İşte böyle bir durumda irade devreye girmektedir. Böyle insanlar aynı zamanda zayıflamak istedikleri takdirde iradelerine sahip çıkmak, iradelerini güçlendirmek zorundadırlar. Böylesi bir durumda bu kişilerin aklına, bu irade çabalamasının sonunda bir kazancı olduğu gelmelidir.

Kişiler iradelerini güçlendirdikleri takdirde sonunda kazanan onlar olacaktır. Vücutlarından ciddi anlamda kilo kaybı olacağını bilmeleridir. Kısacası, iradeyi güçlendirmenin yollarından biri, kişilerin böyle bir çabanın sonucunda bir kazancı olduklarını bilmelerinden geçer.

İradeyi güçlendirmede ele alınan bir diğer yol ise yine kişilerin ceza mekanizmasını da unutmamalarıdır. Kişiler iradelerini güçlendirmekte sıkıntı çekiyorsa bunun sonucunda bir ceza olduğunu bilmelidirler. Yine aynı tatlı örneği verilecek olursa, kişiler iradelerini güçlendirmiyor ve sürekli tatlı yemeye devam ediyorlarsa bunun sonucunda daha da kilo alacaklarını bilmelidirler. Böylelikle iradelerini güçlendirmemenin getirdiği bir cezayı kabul etme durumundadırlar. Ki bu kişiler için daha da kilo almak ciddi bir ceza sayılabilir.

Dolayısıyla insanlar “ben yapamıyorum” sözü altına sığınmak yerine iradenin daha da üstüne gitmelidirler. Aksi takdirde sonuçlarına katlanmak zorunda kalacaklardır.

İradeyi güçlendirmede bir diğer nokta ise, dini bir inanca sahip insanlar için önemli yeri olan duadır. Birçok din kitabında tevekkül etmek eylemi yer almaktadır. Kişiler ellerinden geleni yapmakla birlikte gerisini yaratıcısına bırakmayı seçerler. Bunu ise dua yollu gerçekleştirirler. Kişiler böylesi bir durumda sadece dua ederek iradeyi güçlendirecekleri yanılgısına düşmemelidirler. Kendilerinin de çabası olması durumunda o duanın karşılığı gelecektir.

En genel anlamıyla iradeyi güçlendirmenin yolu iradenin üzerine gitmektir.

Kötü Alışkanlıklardan Nasıl Kurtulabiliriz?